Bölme Duvar Nasıl Yapılır? (Alçıpan – Galvaniz Sac Profillerle)

1. Alçıpan Bölme Duvar için Karkas (Konstrüksiyon – Taşıyıcı) Yapılması

1.1. Alçıpan Bölme Duvar için Dış Çerçevenin Oluşturulması ( Duvar U profilleri ile )

Bölme duvar çalışması için mimari projeyi detaylı bir şekilde inceleriz. Duvar planına göre profil yerleşimini zeminde çırpı ipi ile ilk önce işaretleriz. Bu işleme aplikasyon denir.

Alçıpan bölme duvar dış karkası duvar U profiller ile oluştururuz. Döşemedeki duvar U profil hizası lazer ile tavana da işaretleriz. Böylelikle zeminde ve tavanda profilin şakule almış oluruz. Duvar U profillerini duvarın projedeki uzunluğuna göre keser veya ekleriz. Duvar U profillerini zemine ve tavana 60 cm aralıklı olmak üzere sabitleriz. Böylelikle duvar için dış çerçeveyi oluşturmuş oluruz.

1.2. İç Çerçevenin Oluşturulması ( Duvar C profilleri ile )

Şimdi alçıpan bölme duvar için sıra ara bağlantıları yapılmasını sağlayacak olan C profillere gelmiştir. Duvar C profilleri dış çerçeveyi oluşturan U profilin arasına monte ederiz. Bunun için duvar C profillerini duvar U profillerinden 5 ile 10 mm daha kısa keseriz. Kat yüksekliği nedeniyle duvar C profillerine ilave gerekmesi durumunda; en az 600 mm birbiri içinde binerek sabitleriz. İlk duvar C profilini duvara düşeyde 600 mm aralık ile sabitleriz. Duvar C profil adedini aks araları 600 mm olacak şekilde hesaplarız. Islak mekanlarda oluşturacağımız duvar yüzeyine seramik kullanılacaksa profil aks aralıklarını 30 ila 40 cm düşürürüz. Duvar boyunca aks aralığı 60 cm olacak şekilde duvar C profillerini yerleştiririz. Bu profillerin yüzeyleri aynı tarafa bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Duvar C profillerini, duvar U profillerinin içerisine geçirilerek çerçeveyi oluştururuz.

1.3. Kapı ve Pencereler için Yapılması Gerekli İmalatlar

Zeminde duvar U profillerini mevcut boşluk ölçüsünde 30 cm fazla olacak şekilde keseriz. U profillerini boşlukların her iki yanındaki C profillerine 30 cm yukarı doğru döndürülerek kenetleriz. Kapı veya pencere boşluğunun çerçevesini oluşturan profillerin sırt kısımları birbirine bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Kapı ve pencere lento uygulaması için; duvar U profillerini boşluk ölçüsünden en az 30 cm uzun keseriz. Profilin kanatlarını her iki tarafından en az 15 cm olacak şekilde katlarız. Sonrasında duvar C profillerini her iki taraftan en az iki noktadan sabitleriz. Böylelikle profillerle yapılması gereken tüm imalatımızı tamamlamış oluruz.

Kapı için karkas imalatı

2. Alçıpan Bölme Duvar Vidalaması

2.1. Alçıpan Levhaların Vidalanması

Alçıpan duvarların vidalamasını genellikle oluşturduğumuz karkasın sadece bir yüzüne yaparız. Bunun sebebi duvar C profillerinin içerisindeki deliklerden proje bağlı olarak tesisatın geçirilmesidir. Sonuç olarak oluşturacağımız duvarın tek yüzüne monte edilen alçı levhaların arkasına tesisatın geçmesi için yer hazırlamış oluruz. Böylelikle duvar C profillerinin arasına profil kalınlığa bağlı olarak, yangın güvenliği, ısı ve ses yalıtımı sağlayacak uygun mineral yünü yalıtım malzemesi yerleştiririz. Sonrasında diğer yüzü de kapatırız. Tüm alçıpan levhaları zemin hizasından 10mm gibi yüksekte monte ederiz. Bunun sebebi olası su girişinde alçıpan levhanın şişme riskinden korunmaktır.

Alçıpanı vidalama hizası

Alçıpan sayısı yüzeyin kalınlığını değiştireceği için vida ebatlarını da buna uygun olarak seçmeliyiz. Projesine göre alçıpan bölme duvarları tek kat, çift kat, üç kat olarak vidalayabiliriz.

2.2.Alçıpan Levhalar Nasıl Kesilir?

Alçı levhaya monte edilen vidalar yüzeydeki kartona zarar vermeyecek şekilde doğru derinlikte monte edilmelidir. Bu sebeple levhaları sıklıkla kesmemiz gerekir. Öncelikle istenen ölçüye göre alçı levhaların üst yüzeyini mastar kullanılarak ve maket bıçağı ile keseriz. Kesilen yüzey yukarıya bakacak şekilde iken levha kesim yeri aşağıya doğru vurularak kırılması sağlanır. Kırılmış bölgenin arka tarafında kalan karton kısım maket bıçağı ile kesilerek ayrılır. Levha kenarları kesimden sonra rende ile düzeltilir.

2.3.Tek kat Alçıpan Bölme Duvar Vidalanması;

Bir yüz bitirildikten sonra diğer yüze geçtiğimizde yarım levha ile başlamalıyız. Böylelikle derzleri aynı duvar C profiller üzerine denk getirmemiş oluruz. Yatay ve düşey derzleri en az 400 mm şaşırtmalıyız. Kapı üstüne gelen alçı levha dikey derzleri kapı çerçevesini oluşturan sol ve sağ profillerin hizasından en az 150 mm şaşırtmalıyız.

Alçıpan Vidalaması

2.4.İki kat Alçıpan Bölme Duvar Vidalanması;

Bu sistemlerde öncelikle tek kat vidalama esaslarını gözeterek ilk katı alçıpan levhaları vidalarız. Ardından ikinci kat levhaları birinci kat levha derzlerinden düşeyde 250 mm şaşırtırız. Vidaları profillere en az 10 mm girecek şekilde dik açı ile alçı levhaları sabitlemeliyiz. Ayrıca alçı levhaları duvar C profillere düşeyde en fazla 300 mm ve dış köşelerde 200 mm olmak üzere sabitleriz.

3. Alçıpan Bölme Duvar Vidalaması

Öncelikle derz bandını derzi ortalayacak şekilde düzgün olarak yapıştırırız. Ardından ilk kat derz dolguyu, derz bandı üzerine uygularız. Alçı levhaların birleşim yerlerindeki inceltilmiş kenarların tamamını yaklaşık 10 cm olacak şekilde derz dolgu ile doldururuz. Sonrasında taşan fazla alçı yüzeyden alırız. Son kat kuruduktan sonra mala izlerini yok etmek için gerek görürsek hafifçe zımparalanarak yüzey hazır hale getiririz. Duvar kağıdı seramik ve benzeri malzemeler ile duvar kaplanacaksa malzemelerin düşme çatlama ve benzeri riskleri ortadan kaldırmak için, derz dolgu işlemi son kat yüzey malzemesi ne olursa olsun yapılmalıdır.

Bu konuda çokça video mevcuttur. Sistemler içerisinde beğendiğimiz videoyu sizlerle paylaşıyoruz. Detaylar için inceleyebilirsiniz.