Modüler Asma Tavan Nasıl Yapılır?

Modüler Asma Tavan Alçı veya taş yünü esaslı belli ebatlarda (genellikle 60×60 ebadında) plakalarla oluşturulur. Modül modül uygulanan asma tavan tipine verilen isimdir.

Modüler Asma Tavan Uygulama Esasları

Öncelikle projedeki asma tavan kesitine göre tavan bitiş kotunu belirleriz. Lazer, terazi veya hortum terazi ile işaretleriz. Ardından işaretlenen tavan bitiş kotunu diğer duvar yüzeyleri üzerine taşınarak çırpı ipi ile markalamalıyız. Buradan hareketle belirlenen iz üzerine L köşe profilinin alt hizasını sabitleriz. Bunun için dübel ve vida ile aks aralıkları 300 mm geçmeyecek şekilde monte ederiz.

Askı çubukları ana taşıyıcının T profillerini taşıyacağı için çelik dübellerin ilk aşamada planlayarak yerleştirilmesi önemlidir. Bu uygulama yapılırken askı çubuklarının tüm tesisat ekipmanları veya asma tavan ile tavan döşemesi arasındaki diğer etkenler göz önüne alınmalıdır. 120 cm aralıklara göre yerleştireceğimiz ana taşıyıcı T profilleri çelik dübeller ile tavana monte ederiz.

Askı çubukları çelik dübelin L kıvrımına geçirilerek tavanı taşıtırız. Ana taşıyıcı T profiller duvar yüzey üzerindeki köşe profillerine oturacak şekilde askı çubukları taşıtırız. Asma tavan kotunu ayarlamak için, çift yay maşası ile askı çubukları mesafesi belirleriz. Duvar diplerinde köşe profillerine oturan ana taşıyıcı T profilleri, tam boy gelmediği ve kesmek zorunda olduğumuzda duvardan 5 mm kısa keserek ayarlamamızı yaparız. Konstrüksiyonun terazisi muhakkak kontrol edilmelidir. 120 cm uzun tali T profil ana taşıyıcı T profillere 60 cm aralıklar ile birbirine geçirerek şekilde monte ederiz.

Tüm ana ve ara T profiller birbirine dik olarak monte etmeliyiz. 60 cm kısa tali T profilleri 120 cm uzun tali profilin geçme yerlerine alan oluşturacak şekilde monte etmeliyiz. Konstrüksiyonun terazisini kontrol kontrol etmeyi gözden kaçırmamalıyız. Böylelikle taşıyıcı profillerin montajını tamamlamış oluruz.

Şimdi sırada modüler plakaları yerleştirmekte.

Modüler asma tavanlar modül modül uygulanır ve istendiği zaman rahatlıkla asma tavan ile döşeme arasına ulaşılabilir.

Oluşturulan 60*60 cm ebatlarındaki konstrüksiyon içerisine, arzu edilen taş yünü veya alçı esaslı 60*60 cm ebatlarındaki levhalar yerleştirebiliriz. Duvar diplerine levhalar uzun kalırsa bir mastar yardımı ile maket bıçağı ile düzgünce keseriz. Sistemi kesilen levhaları yerleştirilerek tamamlarız.

Modüler asma tavanlar modül modül uygulanır ve istendiği zaman rahatlıkla asma tavan ile döşeme arasına ulaşılabilir.